Ranking Games

Els Ranking Games son un esdeveniment esportiu per a empreses, corporacions i institucions amb
vocació guanyadora i competitiva, que promou l’esport com un eix de vertebració interna i un
aparador de la pròpia marca.
L’objectiu és l’èpica esportiva i la promoció de marca mitjançant equips competitius i compromesos
professional i personalment amb l’empresa, corporació o institució a la que representen en
l’esdeveniment.
En els Ranking Games participen empreses, corporacions i institucions representades per equips
formats per empleats o persones vinculades.

Participar als Ranking Games
L’ambit geogràfic dels Ranking Games no està delimitat, encara que prioritàriament es promourà dins
el territori de proximitat a la seu organitzadora, que en aquesta primera edició dels Ranking Games
serà Catalunya.

Categories de participació
·M4 Equips composats per 4, 5 o 6 homes majors d’edat.
·W4 Equips composats per 4, 5 o 6 dones majors d’edat.
·MW Equips composats per 2 o 3 homes i 2 o 3 dones majors d’edat.
Cada categoria conformarà un quadre competitiu propi i independent de les altres dues categories.
Una empresa, corporació o institució podrà presentar més d’un equip en cadascuna de les categories
o només presentar-ne en una d’elles.

Cada equip, conjuntament o per parelles, competirà en les 7 especialitats esportives.
Totes les competicions i activitats dels Ranking Games tindran lloc en un sol cap de setmana, de
divendres a diumenge.